Rooien van struiken en bomen

Wilt u uw bouwgrond bouwklaar maken? Wenst u uw tuin opnieuw aan te leggen? Of vreest u dat een hoge boom in uw tuin bij stormweer zou kunnen omvallen? Schakel ons in. Wij beschikken over geschikte en duurzame machines om deze bomen en struiken vlot en veilig te rooien.

Voor het kappen van bepaalde bomen of struiken is een vergunning vereist. Twijfelt u of deze vergunning vereist is voor de bomen of struiken die u wenst te vellen? Vermijd discussies achteraf en ga eens langs bij de dienst ruimtelijke ordening of de groendienst van uw gemeente.