Grondwerken

Uitgraven van bouwputten, funderingen en kelders

Gaat u een woning bouwen? Onze firma staat u graag bij. Met onze professionele graafmachines kunnen wij uw bouwput, de kelder en funderingen van uw toekomstige woning vlot en precies uitgraven. Ook de afvoer van de te verzetten grond kunt u aan ons overlaten.

>  Lees meer


Uitgraven van sleuven, vijvers en zwembaden

Wenst u in uw tuin tot rust te komen aan de rand van een vijver of ziet u zichzelf al baantjes trekken in uw eigen zwembad? Onze firma kan het begin van uw droom alvast helpen verwezenlijken. We bepalen nauwkeurig de plaats waar u de vijver of het zwembad wilt laten uitgraven om vervolgens de grond met onze graafmachine te verzetten.

>  Lees meer

Nivelleren van terreinen

Ligt uw terrein niet waterpas? Doe een beroep op onze firma voor het nivelleren van gronden, opritten, parkings, tuinen, … Alle hoogteverschillen pakken we aan. Voor het egaliseren van terreinen wordt steeds gebruik gemaakt van een geavanceerd lasersysteem.  

>  Lees meer


Rooien van struiken en bomen

Wilt u uw bouwgrond bouwklaar maken? Wenst u uw tuin opnieuw aan te leggen? Of vreest u dat een hoge boom in uw tuin bij stormweer zou kunnen omvallen? Schakel ons in.

>  Lees meer